Over ons

Over Stichting Kringloop Beheer

Zodat je ons beter leert kennen

DIT ZIJN WIJ

Wij zijn Stichting Kringloop Beheer

De Stichting Kringloop Beheer (SKB) is een ideële stichting.
De doelstelling van SKB heeft betrekking op 3 pijlers :

HOE HET BEGON

De Stichting en haar rechtsvoorgangers hebben al veel verdiensten achter zich. Begin jaren 90 werd in Roermond het streven van een paar lokale enthousiastelingen opgepakt door de sociale werkvoorziening Westrom. De activiteit werd ondergebracht in een separate stichting. Tegen de wens van de lokale overheid werd op een noodlocatie gestart. Dit omdat over de voorwaarden en de condities al zo lang overleg gevoerd werd. Door gewoon te gaan inzamelen kwam er versnelling op dit proces.

DE BUSREMISE

Nabij de papierfabriek was een oude busremise, eigendom van de gemeente en die was geschikt te maken als winkelvoorziening voor de ingezamelde goederen. Tevens werd daar een brenglocatie voor grof huishoudelijk afval gerealiseerd. Beide zaken werden door personeel bemenst vanuit de stichting. De gemeente vergoedde het initiatief door bespaarde stortkosten door te sluizen naar deze activiteiten.

DE BASIS VAN HET SUCCES

Bruikbare goederen werden verkocht, bruikbare materialen werden gescheiden en ook verkocht. Medewerkers werden zoveel als mogelijk ingezet op arbeidsreïntegratie-basis. Snel werden alle doelen op gebied van hergebruik goederen en materialen gehaald en overtroffen. De activiteiten werden opgeschaald naar Reuver, Heythuysen en Weert. Ook vanuit Sittard toonde men belangstelling. Uiteindelijk sloot men zich aan en werd er nieuwgebouwd op een locatie waar ook een brengvoorziening gerealiseerd werd. Tot zover het succes.

ECONOMISCHE RECESSIE

Daarna kwamen moeilijkere tijden. De deelnemende gemeenten werden vanwege bezuinigingsdrang, kritischer over hun financiële bijdrage. Er moest goedkoper gewerkt worden en er werd landelijk her-aanbesteed. Het ging ook wat slechter met de economie en de burgers bleven hun spullen wat langer gebruiken. Tevens ontdekte de aanbieders/ de burgers het fenomeen marktplaats etc. Ze wisten zelf hun spullen te gelde te maken met als gevolg dat de hoeveelheid aangeboden spullen geringer werd en daarnaast ook in kwaliteit vaker te wensen overliet. Om het nog complexer te maken werd ook, om begrijpelijke redenen, de gesubsidieerde arbeid duurder. Kortom, de hoogste tijd voor de stichting om zich her te bezinnen.

HERSTART VOOR SUCCES

De vraag van hoe kunnen we dit fraaie initiatief toekomstbestendig neer zetten, stond voorop. Het moest grootschaliger en professioneler. Zo werd de samenwerking met Het Goed BV een landelijke speler met meer dan 25 vestigingen, opgestart. Nieuwe grotere locaties op strategische gelegen locaties werden gezocht en gevonden voor de gemeenten Sittard-Geleen en Roermond en zijn ondergebracht in Het Goed Limburg BV. De kleinere vestigingen, Heythuysen, Reuver en Weert, werden overgedragen of gesloten. De winkels werden professioneel ingericht en het personeel werd de kneepjes van het detailhandel-vak bijgebracht. Tevens werd de combinatie met de brengvoorziening losgelaten waardoor ook het imago van de spullen een opwaardering kreeg. Inmiddels draait het initiatief alweer enige jaren financieel gezond.

FOCUS OP MENS EN MILIEU

Stichting Kringloop Beheer is onafhankelijk, terwijl de doelen op gebied van milieu en mens nog steeds hoog in het vaandel zijn blijven staan.

CONTACT

Wil je meer informatie over wie we zijn en wat we doen?

Neem contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag.