PROJECT

Zicht op perspectief

0
BIJDRAGE AAN VISIE 'MILIEU'
100
BIJDRAGE AAN VISIE 'MENS'
0
BIJDRAGE AAN VISIE 'ONDERNEMEN'

Het project “Zicht op perspectief” is bedoeld voor mensen die langer dan 5 jaar in de bijstand zitten en daar op eigen houtje zelden uitkomen. Voor mensen in wie weinig is geïnvesteerd, omdat ze nagenoeg geen kans hebben op betaald werk.

Doelstelling van het project

Het “Zicht op Perspectief” project heeft als doel om deelnemers in 6 stappen te begeleiden van isolement naar betaald werk.

In dit project staat de mens centraal. Het is een positieve, pragmatische aanpak waarmee de mensen de regie over hun leven terug kunnen pakken, hun autonomie hervinden en met nieuwe intrinsieke motivatie hun leven zinvol kunnen inrichten. Vertrouwen schenken en motiveren vormen hierbij de voornaamste grondslagen.

Verwachte resultaten

Langdurig werklozen, die ingeschakeld worden bij projecten voor lokale maatschappelijke participatie, raken enthousiast en zien weer perspectief. Ze kunnen genieten van hun prestaties en zijn daar trots op. Een belangrijke voorwaarde hierbij is, dat ze op de juiste manier aangesproken en begeleid worden, dat ze vertrouwen ervaren en dat ondersteuning gefaciliteerd wordt.

Hiervoor is maatwerk nodig. Immers er moet ingespeeld worden op de eigen motivatie, aangesloten worden op de behoeften en talenten van de persoon in kwestie. Er wordt een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld met als doel een stapje hoger te komen op de participatieladder, idealiter bij een werkgever aan de slag te gaan. Ervaring leert, dat de bijkomende problematiek vaak wegvalt, als er sprake is van een zinvolle dagbesteding en mensen het gevoel hebben weer aan het stuur van hun eigen bus te zitten.