PROJECT

Werkwarenhuis Het Goed

25
BIJDRAGE AAN VISIE 'MILIEU'
50
BIJDRAGE AAN VISIE 'MENS'
25
BIJDRAGE AAN VISIE 'ONDERNEMEN'

Het project is gericht op jongeren met een uitkering en schooluitvallers, die (al jaren) thuis zitten en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Doelstelling van het project

De doelstelling van het project is 3-ledig:

  • Komen tot een aanpak waarmee jongeren hun plek in onze gemeenschap kunnen ontdekken
  • Zorgen dat ‘dagbesteding’, leren en werken samenkomen
  • Centraal stellen van jongeren een aanpak bieden die aansluit bij waar ze vandaan komen.

We zien jongeren die de weg (terug) naar school en werk/participatie niet zonder ondersteuning kunnen afleggen. Zij bereiken het project via de lijnen van leerplicht/RMC, het Jongerenloket, WMO inclusief beschermd wonen en het Werkloket.

Jongeren maken gebruik van voorzieningen als begeleiding, dagbesteding en een uitkering maar missen een passende leerwerkplek waar ze een nieuwe start gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid kunnen maken.

Veelal hebben ze op meer dan een front (school, werk, thuis) een probleem en missen de vaardigheden of de kracht om er zelfstandig boven op te komen. Zij weten (nog) niet wat ze willen, hebben moeite om toekomstperspectief te zien en er schuilt een reëel gevaar tot verder afglijden als zij geen uitgestoken hand aangereikt krijgen.

Het project wordt uitgevoerd bij Het Goed Kringloopwarenhuis in de gemeente Sittard-Geleen en is erop gericht om een laagdrempelige leerwerkomgeving te bieden waar sprake is van een grote variëteit aan werkmogelijkheden (winkel, logistiek, vervoer en horeca). Jongeren krijgen de mogelijkheid zich te oriënteren op wat zij willen en kunnen en krijgen mogelijkheden aangeboden om zicht te ontwikkelen en op te leiden. Daarnaast wordt door middel van coaching gewerkt zelfkennis en zelfvertrouwen om zo een nieuwe start te kunt maken.

Gerealiseerde resultaten

De impact die we verwachten te bereiken met dit project is:

  • Een integrale aanpak van werk-, traject- en specialistische begeleiding op alle treden van de participatieladder (van ontmoeten tot en met betaald werk)
  • Bieden van praktijkgerichte opleidingen en deelcertificaten in samenwerking met erkende onderwijsinstanties